Wedstrijdvoorwaarden

There are no translations available.

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB. In aanvulling op de wedstrijdvoorwaarden gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 zetten per speler, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

Plus-/min-remise
Een partij die in remise eindigt, telt als een plusremise wanneer een speler een duurzame voorsprong heeft opgebouwd van ten minste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt. De tegenstander boekt een minremise. Een plus-/minremise kan ook tot stand komen wanneer de spelers dit – nadat er door beiden minimaal 40 zetten gespeeld zijn – overeenkomen.

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:

  1. het behaalde aantal wedstrijdpunten;
  2. het saldo van de behaalde plus- en minremises;
  3. voor zover de plaatsen 1 of 3 in de eindstand in het geding zijn: een barrage.
  • Is de eerste plaats in het geding, dan wordt de barrage direct na afloop van de laatste ronde gespeeld. Bij meer dan twee gelijk geëindigde spelers bestaat de barrage uit een enkelrondig toernooi met een speeltempo van 5 minuten plus 2 seconden per zet per speler per partij. Deze barrage wordt zo vaak als nodig is herhaald, totdat er een beslissing is gevallen of nog precies twee spelers gelijk op de eerste plaats staan. Zijn er twee spelers gelijk geëindigd, dan spelen zij een barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen; de eerste winstpartij is beslissend.
  • Gaat het om plaats 3 dan wordt de barrage op een latere datum gespeeld, eveneens met een verkort speeltempo.


Rechten

  • De winnaar van het toernooi verwerft de titel “kampioen van Nederland 2010”  en plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2011 dat in Nederland wordt gehouden.
  • De nummers 2 t/m 4 worden door de KNDB afgevaardigd naar het Europees Kwalificatietoernooi voor het WK 2011.
  • De drie hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor de finale van het NK 2011.
  • Aan elke plaats in de eindrangschikking is een geldprijs verbonden. Spelers met evenveel punten en hetzelfde saldo van plus-/minremises delen hun prijzen.


Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeesterpunten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten. Spelers met evenveel punten en hetzelfde saldo van plus-/minremises delen hun (groot-) meesterpunten. Bij het toekennen van de (groot-) meesterpunten blijft de door Alexander Baljakin bezette plaats buiten beschouwing.

Slotbepalingen
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Indien een geschil volgens artikel 59 van het Spel- en Wedstrijdreglement daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing worden geprotesteerd bij de Protestcommissie van de KNDB.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner